مشاكل الانترنت

Other VDSL Routers

  • Other Routers Models [CPEs Models] which Support VDSL Speeds
Actiontec adb-pirelli Arris Asus AVM Baton – iBall Billion Comtrend D-Link DrayTek
Actiontec C1900A DV2220 NVG443 AC55U AVM 7390 iB-WVG300N BiPAC 8200 GFR-9510 DSL-2877AL Vigor130
Actiontec Q1000 ST 6840 NVG448 DSL-AC3100 FRITZ!Box 3390 BiPAC 8200M NexusLink 3112u DSL-2885A Vigor2760
Actiontec Q1000H VD5922 DSL-AC51 FRITZ!Box 3490 BiPAC 8200N NexusLink 3120ua DSL-2888A Vigor2760 Delight Series
Actiontec T2200H VG 4820 DSL-AC52U BiPAC 8800NL NexusLink 3240u DSL-3785 Vigor2762 Series
Actiontec T3200 VT 5920 DSL-AC68R BiPAC 8800NXL NexusLink 3241u DSL-4320L Vigor2860 Series
Actiontec T3200M VV 3220 DSL-AC750 VI-3205u DSL-6740B/SP Vigor2862 LTE Series
VV 5822 DSL-AC87VG VI-3234u DSL-7740C Vigor2862 Series
VV2220 DSL-AC88U VI-3254u DSL-G225 VigorNIC 132 Series
DSL-N17U VR-3031u DSL-G2452DG
VR-3033u DVA-2800
VR-3034
VR-3038u
VR-3041u
VR-3060u
Kasda LANCOM LinkSys Netgear Sagemcom Technicolor / Thomson Tenda TP-Link TRENDnet Vmedia
KW52283 Lancom 1681V X6200 D6400 [email protected] 2864 C2000T V300 Archer VR200 TEW-816DRM KW5262
KW52293 LANCOM 730VA D7000 [email protected] 4310 C2100T modem Archer VR2600
KW9623 D7800 [email protected] 4315 Archer VR2600
DM200 [email protected] 4350 Archer VR400
[email protected] 5250 Archer VR600
[email protected] 5310 / 5311 Archer VR900
[email protected] 5340 TD-W9970
[email protected] 5345 TD-W9980
[email protected] 5350/[email protected] 5350AC
sagemcom 2864
Zyxel
P-2812HNU-51c
P-870HN-51b
SBG3300-N [Fiber]
VMG1312-B
VMG1312-B10A
VMG3625-T20A
VMG3925-B10B
VMG8924-B10A

 

  • VDSL CPEs References [Websites & Manuals]
Router  Brand URL
For All Routers Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.speedguide.net/search_rez.php?seek=VDSL&words=yes

http://www.centurylink.com/home/help/internet/modems-and-routers.html

Actiontec Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://actiontecsupport.zendesk.com/hc/en-us

 

https://www.speedguide.net/routers/actiontec-q1000-wireless-n-adsl2vdsl-router-635

https://www.speedguide.net/routers/actiontec-q1000h-wireless-n-adsl2vdsl-modem-router-636

https://www.speedguide.net/routers/actiontec-t2200h-wireless-n-pair-bonded-vdsl2-router-3916

https://www.actiontec.com/products/wifi-routers-gateways/vdsl/t2200h/

https://www.speedguide.net/routers/actiontec-t3200-bonded-vdsl2-wireless-ac-gateway-3904

https://www.actiontec.com/products/wifi-routers-gateways/vdsl/t3200h/

https://www.speedguide.net/routers/actiontec-t3200m-bonded-vdsl2-wireless-ac-gateway-3914

https://www.actiontec.com/products/wifi-routers-gateways/vdsl/t3200m/

https://www.speedguide.net/images/hardware/actiontec/actiontec-t3200m-ug.pdf

https://www.speedguide.net/routers/actiontec-c1900a-wireless-n-bonded-vdsl2-router-3915

https://www.actiontec.com/products/wifi-routers-gateways/vdsl/c1900a/

adb-pirelli Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.adbglobal.com/

https://www.adbglobal.com/?s

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/

https://www.speedguide.net/routers/adb-pirelli-dv-3220-vdsl2adsl2-wireless-router-3944

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/dv-2220/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/vv-2220/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/dv-3220/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/vv-3220/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/vv-5820/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/vv-5822/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/vd-5922/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/vt-5920/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/st-6840/

https://www.adbglobal.com/devices/broadband-gateways/vg-4820/

Manuals

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/DV-2220-1.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/VV-2220-Datasheet_v03.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/DV-3220-Datasheet_v03.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/VV-3220-1.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/VV-5820-Datasheet_v03.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/VV-5822-1.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/VD-5922.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/VT-5920-1.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/ST-6840.pdf

https://www.adbglobal.com/wp-content/uploads/VG-4820.pdf

Arris Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

http://www.arris.com/

http://www.arris.com/Search/?

https://www.speedguide.net/routers/arris-nvg443-vdsl2-80211ac-wi-fi-gateway-4102

http://www.arris.com/products/nvg44x-xdsl-voice-gateway/

https://www.speedguide.net/routers/arris-nvg448-voip-vdsl2-80211ac-wi-fi-gateway-4103

http://www.arris.com/products/nvg44x-xdsl-voice-gateway/

Manuals

http://www.arris.com/globalassets/resources/data-sheets/nvg44x_datasheet.pdf

http://www.arris.com/globalassets/resources/data-sheets/nvg44x_datasheet.pdf

Asus Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.asus.com/eg-en/

https://www.asus.com/eg-en/search/results.aspx?SearchKey=

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-ac3100-ac3100-dual-band-adslvdsl-gigabit-4090

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC3100/overview/

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC3100/specifications/

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-ac51-ac750-dual-band-adslvdsl-wi-fi-router-4066

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC51/overview/

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC51/specifications/

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-ac55u-dual-band-80211ac-wi-fi-adslvdsl-4091

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC55U/overview/

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC55U/specifications/

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-ac68r-dual-band-wireless-ac1900-gigabit-3400

https://www.asus.com/Networking/DSLAC68R/overview/

https://www.asus.com/Networking/DSLAC68R/specifications/

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-ac750-ac750-dual-band-adslvdsl-wi-fi-router-4089

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC750/overview/

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC750/specifications/

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-ac87vg-ac2400-dual-band-wi-fi-vdsladsl-3842

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC87VG/overview/

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC87VG/specifications/

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-ac88u-ac3100-dual-band-adslvdsl-gigabit-3841

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC88U/overview/

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC88U/specifications/

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-n17u-wireless-n300-gigabit-adslvdsl-router-3843

https://www.asus.com/Networking/DSLN17U/overview/

https://www.asus.com/Networking/DSLN17U/specifications/

https://www.speedguide.net/routers/asus-dsl-ac52u-ac750-dual-band-adslvdsl-gigabit-4092

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC52U/

Manuals

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC3100/HelpDesk_Manual/

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC3100/E14010_DSL_AC3100_manual.pdf?_ga=2.53675048.1067287870.1525929476-298464845.1525929476

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC51/HelpDesk_Manual/

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC51/WEU13200_DSL_AC51_QSG.pdf?_ga=2.214909215.906657931.1515178040-1747763315.1515178040

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC51/EU13200_DSL_AC51_QSG.pdf?_ga=2.67257361.1067287870.1525929476-298464845.1525929476

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC55U/HelpDesk_Manual/

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC55U/E11623_DSL_AC55U_Manual.pdf?_ga=2.254870536.1067287870.1525929476-298464845.1525929476

dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC68R/E9299_DSL_AC68R_Manual.zip

dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC68R/E9300_DSL_AC68R_QSG.zip

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC750/HelpDesk_Manual/

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC750/EU12788_DSL_AC750_QSG.pdf?_ga=2.259204874.1067287870.1525929476-298464845.1525929476

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC87VG/HelpDesk_Manual/

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC87VG/E11833_DSL_AC87VG_Manual.pdf?_ga=2.87108504.1067287870.1525929476-298464845.1525929476

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC87VG/E11833_DSL_AC87VG_Manual.pdf?_ga=1.211870036.1389978421.1485809570

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC87VG/G11687_DSL_AC87VG_QSG.pdf?_ga=1.212444500.1389978421.1485809570

https://www.asus.com/Networking/DSL-AC88U/HelpDesk_Manual/

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC88U/E14011_DSL_AC88U_manual.pdf?_ga=2.29429567.1067287870.1525929476-298464845.1525929476

https://www.asus.com/Networking/DSLN17U/HelpDesk_Manual/

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-N17U/E1040_DSL-N17U_manual.pdf?_ga=2.20521144.1067287870.1525929476-298464845.1525929476

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-N17U/E1040_DSL-N17U_manual.pdf

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-N17U/Q4337_DSL_N17U_QSG.pdf

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/DSL-AC52U/E11064_DSL_AC52U_Manual.pdf?_ga=2.91265434.1613665611.1515870007-2031489915.1515870007

AVM Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://en.avm.de/products/

 

https://www.speedguide.net/routers/avm-7390-fritzbox-fon-wlan-1502

https://www.speedguide.net/routers/avm-fritzbox-3490-vdsl-wireless-ac-router-3539

https://www.speedguide.net/routers/avm-fritzbox-3390-900mbps-wireless-vdsl-adsl2-router-3291

https://en.avm.de/products/fritzbox/fritzbox-3490/

Manuals

https://en.avm.de/fileadmin/user_upload/EN/Manuals/FRITZ_Box/Manual_FRITZBox_Fon_WLAN_7390.pdf

https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-3490/fritzbox-3490_man_en_GB.pdf

https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-3490/fritzbox-3490_qig_en_GB.pdf

Baton Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.iball.co.in/Category/Baton/VDSL-Router/439

https://www.iball.co.in/Product/VDSL2-Gateway-Router/703

Manuals

https://www.iball.co.in/File/Product/Drivers/iB-WVG300N_QIG.pdf

Billion Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

http://www.billion.uk.com/product/vdsl.htm

 

http://www.billion.uk.com/product/vdsl/8800NL.htm

http://www.billion.uk.com/product/vdsl/8200.htm

http://www.billion.uk.com/product/vdsl/8200m.htm

http://www.billion.uk.com/product/vdsl/8200n.htm

http://www.billion.uk.com/product/vdsl/8800AXL.htm

Manuals

http://support.billion.com/_Internet/datasheet/BiPAC-8800NXL.pdf

Comtrend Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

http://www.comtrend.com/index.htm

http://www.comtrend.com/service-providers-pro4.html#B

http://www.comtrend.com/service-providers-pro4.html#V

 

http://www.comtrend.com/Product/85$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/86$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/87$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/88$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/89$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/90$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/91$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/92$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/93$prod.html

http://www.comtrend.com/service-providers-pro4.html#C

http://www.comtrend.com/Product/94$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/95$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/96$prod.html

http://www.comtrend.com/Product/97$prod.html

https://www.speedguide.net/routers/comtrend-gfr-9510-ac2050-gfast-vdsl-gigabit-gateway-4113

http://www.comtrend.com/Product/75$prod.html

Manuals

http://download.comtrend.com/DS-GFR-9510_V1.0.1.pdf

http://download.comtrend.com/DS_VR3031eu_R1%202_061314.pdf

http://download.comtrend.com/DS_VR-3033u_R1.1_20150923.pdf

http://download.comtrend.com/DS_VR-3060u_R1.0_20150904.pdf

http://download.comtrend.com/DS_VR-3034_R3.0_20180319.pdf

http://download.comtrend.com/DS_VR-3038u_R1.2_20150430.pdf

http://download.comtrend.com/DS_VI3234u_131127.pdf

http://download.comtrend.com/DS_VR-3041u_R1%200_111913.pdf

http://download.comtrend.com/DS_VI-3254u_R1%200_20170706.pdf

http://download.comtrend.com/DS_NexusLink3112u_R1.2_20160107.pdf

http://download.comtrend.com/DS_NL-3240u_R1.1_20150904.pdf

http://download.comtrend.com/DS_NL-3241u_R1%201_20151021.pdf

D-Link Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

http://support.dlink.com/

http://support.dlink.com/list.aspx?

 

https://www.speedguide.net/routers/d-link-dsl-2885a-wireless-ac1200-dual-band-gigabit-4144

https://www.dlink.com.au/home-solutions/DSL-2885A-wireless-ac1200-dual-band-gigabit-adsl2-vdsl-modem-router

https://www.speedguide.net/routers/d-link-dsl-2888a-python-dual-band-wireless-ac1600-4143

https://www.dlink.com.au/home-solutions/DSL-2888A-wireless-ac1600-dual-band-gigabit-adsl2-vdsl-modem-router

https://www.speedguide.net/routers/d-link-dsl-3785-wireless-ac1200-dual-band-gigabit-4152

https://eu.dlink.com/uk/en/products/dsl-3785-wireless-ac1200-dualband-gigabit-vdsl-adsl-modem-router

https://www.speedguide.net/routers/d-link-dsl-4320l-taipan-ac3200-vdsladsl-ultra-wi-4142

https://www.dlink.com.au/home-solutions/DSL-4320L-taipan-ac3200-ultra-wi-fi-modem-router

https://www.speedguide.net/routers/d-link-dsl-g2452dg-wireless-ac1200-dual-band-gigabit-4154

https://www.dlinkmea.com/index.php/product/details?det=MGJFTTBiOTJNRzQzbHI1UEtQaGJzQT09

http://us.dlink.com/service-provider-solutions/customer-premises-equipment/vdsl2/

https://www.dlink.com.au/home-solutions/DSL-G225-wireless-n300-adsl2-vdsl-modem-router

http://support.dlink.com.au/Download/download.aspx?product=DVA-2800

https://www.dlink.com.au/home-solutions/DSL-2877AL-dual-band-wireless-ac750-adsl2-vdsl-modem-router

Manuals

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-2885A/Datasheet/DSL-2885A_A1_Datasheet(HQ).pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-2885A/Manuals/DSL-2885A_A1_Manual_v1.00(WW).pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-2885A/QuickInstallGuide/DSL-2885A_A1_QIG_v1.00(AU)(PRESS)_130x183.pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-2888A/Datasheet/DSL-2888A_A1_Datasheet(HQ).pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-2888A/Manuals/DSL-2888A_T1_Manual_v1.00(WW).pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-2888A/QuickInstallGuide/DSL-2888A_T1_QIG_v1.00(AU)_128x188.pdf

https://eu.dlink.com/uk/en/-/media/consumer_products/dsl/dsl-3785/datasheet/dsl_3785_datasheet_eu.pdf

https://media.dlink.eu/ftp/products/dsl/dsl-3785/documentation/DSL-3785_man_revA1_v1.00_eu_multi_20170622.pdf

https://media.dlink.eu/ftp/products/dsl/dsl-3785/documentation/DSL-3785_qig_revA1_v1.00_eu_multi_20170307.pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-4320L/Datasheet/DSL-4320L_A1_Datasheet(AU).pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-4320L/Manuals/DSL-4320L_A1_Manual_v1.00(DI).pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-4320L/QuickInstallGuide/DSL-4320L_A1_QIG_v1.01(AU).pdf

https://www.dlinkmea.com/upload/downloadable/DSL_G2452DG_T1_Datasheet_01_DME__59f57c68600bc.pdf

ftp://files.dlink.com.au/products/DSL-G225/Manuals/DSL-G225_J1_Manual_v1.00(WW).pdf

https://leaptel.com.au/wp-content/uploads/2017/11/DVA-Manual.pdf

https://www.dlinkmea.com/upload/downloadable/9512-DSL-2877AL_A1_Manual_v1.00(ME).pdf

DrayTek Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.draytek.com/

https://www.draytek.com/en/search/search-result-prodcut.html?search=

https://www.draytek.com/en/products/products-a-z/router.all/vigor130/

https://www.draytek.com/en/products/products-a-z/router.all/vigor2760-delight-series/

https://www.draytek.com/en/products/products-a-z/router.all/vigor2762-series/

https://www.draytek.com/en/products/products-a-z/router.all/vigornic-132-series/

https://www.draytek.com/en/products/products-a-z/router.all/vigor2860-series/

https://www.draytek.com/en/products/products-a-z/router.all/vigor2862-series/

https://www.draytek.com/en//products/products-a-z/router.all/vigor2862-lte-series

Manuals

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor130/Manual/DrayTek_UG_Vigor130_V1.0.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor130/Manual/DrayTek_QS_Vigor130_V1.3.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2760-Delight/Manual/DrayTek_UG_Vigor2760-D_V2.0.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2760-Delight/Manual/DrayTek_QS_Vigor2760-D_Wired_V2.0.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2762/Manual/DrayTek_UG_Vigor2762_V1.0.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2762/Manual/DrayTek_QS_Vigor2762_Wired_V1.0_(01).pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2860/Manual/DrayTek_UG_Vigor2860_V4.5.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2860/Manual/DrayTek_QS_Vigor2860_V4.01.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2862/Manual/DrayTek_UG_Vigor2862_V1.3.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2862/Manual/DrayTek_QS_Vigor2862_Wired_V1.3.pdf

www.draytek.com.tw/ftp/Vigor2862/Manual/DrayTek_QS_Vigor2862_RF_V1.3.pdf

EdiMax Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.edimax.com/edimax/me/

https://www.edimax.com/edimax/global/

Kasda Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

http://www.kasda.cn/GHCSZ/

http://www.kasda.cn/GHCSZ/search.html?

https://www.speedguide.net/routers/kasda-kw52283-80211n-300mbps-vdsl-wireless-router-4195

http://www.kasda.cn/GHCSZ/pro_view-4.html

https://www.speedguide.net/routers/kasda-kw52293-80211n-300mbps-vdsl-wi-fi-router-4196

http://www.kasda.cn/GHCSZ/pro_view-86.htm

https://www.speedguide.net/routers/kasda-kw9623-1750mbps-4glte-vdsl-router-4194

http://www.kasda.cn/GHCSZ/pro_view-18.html

Manuals

www.kasda.cn/GHCSZ/pro_down-66.html

www.kasda.cn/GHCSZ/pro_down-67.html

www.kasda.cn/GHCSZ/pro_down-107.html

LANCOM Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.lancom-systems.com/products/routers-vpn-gateways/single-site-routers/

 

https://www.speedguide.net/routers/lancom-1681v-compact-business-vpn-router-with-integrated-1359

https://www.lancom-systems.com/produkte/router-vpn-gateways/single-site-router/lancom-730va/

LinkSys Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.linksys.com/eg/c/modem-routers/

 

https://www.linksys.com/eg/

https://www.linksys.com/eg/p/P-X6200/

Netgear Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

http://www.netgear.com/search-netgear.aspx?

https://www.speedguide.net/routers/netgear-d6400-ac1600-wifi-vdsladsl-router-3513

https://www.netgear.com/support/product/d6400.aspx

http://www.netgear.co.uk/home/products/networking/dsl-modems-routers/d6400.aspx

https://www.speedguide.net/routers/netgear-d7000-ac1900-nighthawk-vdsladsl-router-3572

http://www.netgear.com/home/products/networking/dsl-modems-routers/D7000.aspx

http://netgear.com/home/products/networking/dsl-modems-routers/D7000.aspx

https://www.netgear.com/support/product/d7800.aspx

https://www.speedguide.net/routers/netgear-d7800-ac2600-nighthawk-x4s-vdsladsl-router-3587

https://www.speedguide.net/routers/netgear-dm200-broadband-high-speed-dsl-modem-3808

http://netgear.com/home/products/networking/dsl-modems-routers/DM200.aspx

https://www.netgear.com/support/product/dm200.aspx

Manuals

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/D6400.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D6400/D6400_UM_EN.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D6400/D6400_QSG_EN.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D6400/D6400_VDSL_ADSL_QSG_02Mar2015.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/D7000.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D7800/D7800_UM_15Sep2015.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D7800/D7800_QSG_EN.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/datasheet/en/D7800.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/D7800/D7800_Annex_A_QSG_07July2015.pdf

http://www.netgear.com/images/pdf/DM200_DS_01Apr16.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/DM200/DM200_UM_EN.pdf

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/DM200/DM200_QSG_EN.pdf

 

Sagemcom Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

http://www.sagemcom.com/broadband/gateways/dsl-gateways/

 

https://www.speedguide.net/routers/sagemcom-fst-2864-vdsl-wireless-router-3716

https://www.speedguide.net/routers/sagemcom-fst-2864-vdsl-wireless-router-3716

http://www.sagemcom.com/broadband/gateways/dsl-gateways/

https://www.speedguide.net/routers/sagemcom-fst-4310-80211n-adsl2vdsl2-router-3718

http://www.sagemcom.com/broadband/gateways/dsl-gateways/fst-4310/

http://www.sagemcom.com/broadband/gateways/dsl-gateways/fst-4315/

https://www.speedguide.net/routers/sagemcom-fst-4350-80211n-adslvdsl-router-3717

https://www.speedguide.net/routers/sagemcom-fst-5250-adslvdsl-ftth-wireless-router-3715

http://www.sagemcom.com/broadband/gateways/dsl-gateways/fst-5310-5311/

http://www.sagemcom.com/broadband/gateways/dsl-gateways/fst-5340/

http://www.sagemcom.com/broadband/gateways/dsl-gateways/fst-5345/

http://www.sagemcom.com/broadband/gateways/dsl-gateways/fst-5350fst-5350ac/

Manuals

www.speedguide.net/images/hardware/sagemcom/fast-2864_qig.pdf

www.speedguide.net/images/hardware/sagemcom/fast-4310_ug.pdf

https://fccid.io/pdf.php?id=2220619

https://fccid.io/pdf.php?id=2194743

Technicolor / Thomson Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.speedguide.net/routers/technicolor-thomson-c2000t-wireless-n-voip-broadband-3985

http://www.centurylink.com/home/help/internet/modems-and-routers/technicolor-c2100t.html

Manuals

https://www.speedguide.net/images/hardware/technicolorthomson/c2000t_ds.pdf

http://www.centurylink.com/asset/home/help/downloads/internet/c2000t-datasheet.pdf

http://www.centurylink.com/asset/home/help/downloads/internet/c2100t-datasheet.pdf

Tenda Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

http://tendacn.com/en/

http://tendacn.com/en/product/forhome-38.html

 

http://tendacn.com/en/product/V300.html

http://tendacn.com/en/faq/3024.html

http://www.tendacn.com/en/download/detail-2988.html

TP-Link Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.tp-link.com/eg/

https://www.tp-link.com/eg/search/?q=

https://www.tp-link.com/eg/products/list-15.html?filterby=4882&page=1

https://www.tp-link.com/eg/download-center.html

https://www.tp-link.com/my/products/list-15.html?filterby=4882&page=1

https://www.speedguide.net/routers/tp-link-archer-vr200-ac750-wireless-dual-band-gigabit-3749

https://www.tp-link.com/gr/products/details/cat-15_Archer-VR200.html

https://www.speedguide.net/routers/tp-link-archer-vr2600-ac2600-wireless-gigabit-vdsladsl-3655

https://www.tp-link.com/en/products/details/cat-15_Archer-VR2600.html

https://www.speedguide.net/routers/tp-link-archer-vr400-ac1200-wireless-vdsladsl-router-3832

https://www.tp-link.com/uk/products/details/cat-15_Archer-VR400.html

https://www.speedguide.net/routers/tp-link-archer-vr600-ac1600-wireless-gigabit-vdsladsl-3656

https://www.tp-link.com/en/products/details/cat-15_Archer-VR600.html

https://www.speedguide.net/routers/tp-link-archer-vr900-ac1900-wireless-gigabit-vdsladsl-3660

https://www.tp-link.com/en/products/details/cat-15_Archer-VR900.html

https://www.tp-link.com/eg/products/details/cat-15_TD-W9970.html

https://www.tp-link.com/eg/products/details/cat-15_TD-W9980.html

https://www.speedguide.net/routers/tp-link-td-vg5612-300mbps-wireless-n-voip-vdsladsl-3661

https://www.tp-link.com/en/products/details/cat-15_TD-VG5612.html

https://www.speedguide.net/routers/tp-link-archer-vr2600-ac2600-wireless-gigabit-vdsladsl-3655

https://www.tp-link.com/en/products/details/cat-15_Archer-VR2600.html

Manuals

https://www.tp-link.com/resources/simulator/vr600(EU)2_EWAN/index.htm

https://static.tp-link.com/7106507370_Archer%20VR600(b)_V2_QIG.pdf

https://static.tp-link.com/res/down/doc/TD-W9970(EU)_V1_UG.pdf

https://static.tp-link.com/res/down/doc/TD-W9980_V1_UG.pdf

https://static.tp-link.com/resources/document/TD-W9980_V1_QIG_7106504333.pdf

https://static.tp-link.com/res/down/doc/TD-VG5612(UN)_V1_UG.pdf

https://static.tp-link.com/res/down/doc/TD-VG5612_(UN)_1.0.pdf

https://static.tp-link.com/res/down/doc/Archer_VR2600_(UN)_1.0.pdf

https://static.tp-link.com/res/down/doc/Archer_VR2600_V1_QIG.pdf

TRENDnet Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.speedguide.net/routers/trendnet-tew-816drm-ac750-wireless-vdsl2adsl2-router-3576

Vmedia Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

Manuals

https://www.vmedia.ca/support/documents/kw5262%20_vmedia_manual.pdf

Zyxel Websites [Vendor & Other Trusted Websites]

https://www.zyxel.com/osearch/all-search.aspx?mci_country=gb&mci_lang=en&sourcequery=sourcequery1&keyword=VDSL

 

https://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/product_overview.shtml

https://www.zyxel.com/osearch/all-search.aspx?mci_country=gb&mci_lang=en&sourcequery=sourcequery&keyword=VDSL&filter=all-3

https://www.zyxel.com/us/en/products_services/service_provider-dsl_cpes.shtml?t=c

https://www.speedguide.net/routers/zyxel-p-870hn-51b-80211n-vdsl2-4-port-gateway-1244

https://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/Dual-Band-Wireless-AC-N-Combo-WAN-Gigabit-Gateway-with-USB-VMG3625-T20A/

https://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/vmg3925_b10b.shtml?t=p

https://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/Wireless-N-VDSL2-4-port-Gateway-with-USB-VMG1312-B-Series/

https://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/Wireless-N-VDSL2-4-port-Gateway-with-USB-VMG1312-B10D/

https://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/Wireless-N-VDSL2-Combo-WAN-Small-Business-Security-Gateway-SBG3300-N-Series/

Manuals

ftp://ftp2.zyxel.com/VMG3625-T20A/user_guide/VMG3625-T20A_V5.30.1.pdf

https://www.zyxel.com/za/en/uploads/images/public/ZyXEL-Matrix.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/P-870HN-51b/datasheet/P-870HN-51b_1.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/P-870HN-51b/user_guide/P-870HN-51b_1_Ed1.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/P-870HN-51b/quick_start_guide/P-870HN-51b_1.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/P-2812HNU-51c/user_guide/P-2812HNU-51c_1.02_ed1.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/P-2812HNU-51c/quick_start_guide/P-2812HNU-51c_2.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/VMG3925-B10B/user_guide/VMG3925-B10B_1.00.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/VMG1312-B10A/user_guide/VMG1312-B10A_1.00.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/VMG1312-B10D/user_guide/VMG1312-B10D_V5.11.pdf

ftp://ftp2.zyxel.com/SBG3300-N000/user_guide/SBG3300-N000_v1.00.pdf

قد يهمك أيضاً الأطلاع على:  افضل 20 تطبيق للساعات الذكية 2022
السابق
Default Routers Password List
التالي
ZTE VDSL ZXHN H168N

اترك تعليقاً